W ubiegłą sobotę wybraliśmy się wraz z zespołem Brzegowiacy do Muzeum Etnograficznego w Ochli, gdzie poza zwiedzaniem odbyła się profesjonalna sesja fotograficzna w plenerze.

Wyjazd odbył się w ramach projektu pn.: ”Folklor i tradycja z zespołem Brzegowiacy” realizowanego przez Gminna Bibliotekę Publiczną w Nielubi oraz grupę Aktywni dla Gminy Żukowice.

Zadanie pn. ”Folklor i tradycja z zespołem Brzegowiacy” dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie 2018” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce” oraz Ośrodek Działaj Lokalnie – Fundację „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich.