Przedstawiamy efekty sesji fotograficznej zespołu Brzegowiacy, która odbyła się dnia 15.09.2018 r w Muzeum Etnograficznym w Ochli. Zadanie pn. .:” Folklor i tradycja z zespołem Brzegowiacy” dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie 2018” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce” oraz Ośrodek Działaj Lokalnie – Fundację „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich.

Zapraszamy do oglądania !