Trwają prace remontowe pomieszczeń Gminnej Biblioteki Publicznej w Nielubi, które maja na celu odciążenie stropów budynku z uwagi na duże ugięcie belek stropowych.
           

 

Prace polegają na rozebraniu starych i spróchniałych desek podłogowych, usunięciu starej i ciężkiej polepy, dociepleniu stropu wełną mineralną oraz przykryciu płytą OSB, co zostało już wykonane na tym etapie remontu. Obecnie trwają intensywne prace polegające na wykonaniu podwieszanego sufitu typu Armstrong wraz z oświetleniem, malowaniu pomieszczeń oraz  wykładaniu posadzek w postaci paneli podłogowych.

 

Ponadto w pomieszczeniach zostanie wymieniona posadzka, instalacja elektryczna gniazd i sieci komputerowej. Oprócz tego planuje się wymianę stolarki drzwiowej.

 

Remont  pomieszczeń był niezbędny ze względu na ocenę stanu technicznego a co za tym idzie bezpieczeństwo użytkowników. Użyte rozwiązania w tym zadaniu pozwolą na odciążenie stropu, wyrównanie jego płaszczyzny i uzyskanie izolacji akustycznej.

 

Zakończenie prac zaplanowano na połowę sierpnia br., a wartość wykonywanych remontów w bibliotece to kwota blisko 90.000,00 zł.

 

Informujemy, że Gminna Biblioteka Publiczna z/s w Nielubi pomimo remontu funkcjonuje bez zmian.

 

36

124789