6 września 2017 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Nielubi przyłączyła się do 6. ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie, do której zaprosiła szkoły z terenu Gminy Żukowice:  Szkołę Podstawowa im. KEN w Nielubi oraz  Szkołę Podstawową w Brzegu Głogowskim. W tym roku zaproszeni gości czytali dramat Stanisława Wyspiańskiego „Wesele”. Tegoroczna lektura została wybrana podczas internetowego głosowania spośród czterech propozycji.

Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku. Została zainicjowana wspólną lekturą „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. W 2013 roku w całej Polsce odbyło się czytanie dzieł Aleksandra Fredry, w 2014 roku „Trylogii” Henryka Sienkiewicza,  rok później „Lalki” Bolesława Prusa,  natomiast  w 2016 roku „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza.

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. KEN w Nielubi oraz ze Szkoły Podstawowej z Brzegu Głogowskiego obejrzeli prezentację multimedialną na temat  akcji i „Wesela”, a następnie wysłuchali fragmentów czytanych przez zaproszonych gości: Wójta Gminy Żukowice Krzysztofa Wołoszyna, Sekretarz Gminy Żukowice Emilię Prokopczak , Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Nielubi Katarzynę Płuciennik – Wójt,  Panią Marię Kaczanowską kierownika zespołu Chaber, Panią Grażynę Ratowską Radną Gminy Żukowice i członka zespołu Brzegowiacy oraz Klaudię Unuczek z klasy 7 ze Szkoły Podstawowej w Nielubi.

Dziękujemy Dyrektorom szkół, nauczycielom oraz uczniom, którzy włączyli się do tegorocznej edycji akcji Narodowego Czytania.