Klub Aktywnych Kobiet w Nielubi oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Nielubi w ramach projektu Dolnośląskie Małe Granty dofinansowanego ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego pozyskały środki na zadanie pn. Fit Mania Projekt.  

Projekt ma na celu aktywizację kobiet z gminy Żukowice poprzez poprawę kondycji fizycznej oraz wprowadzenie nawyków zdrowego żywienia. W ramach projektu zaplanowano spotkania z trenerem personalnym,  dietetykiem oraz różnorodne zajęcia fitness (m.in. pilates, tabata, stretching). Projekt trwać będzie od 27.03.2018r. do 31.05.2018r.

Zajęcia są bezpłatne i będą się odbywać w Nielubi oraz w Brzegu Głogowskim.

Do współpracy zaproszono Szkołę Podstawową im. KEN w Nielubi oraz Szkołę Podstawową im. św. Floriana w Brzegu Głogowskim. 

Patronat nad projektem objął Wójt Gminy Żukowice.

Zapraszamy wszystkie zainteresowane Panie z całej gminy.

Zapisy i informacje dostępne pod numerem telefonu:

Nielubia – 76 831 42 96

Brzeg Głogowski – 600 347 104