Za nami pierwsze zajęcia fitness  zorganizowane w ramach Fit Mania Projekt.  Pierwszy trening odbył się 27 marca w Nielubi, a następnego dnia w Brzegu Głogowskim.  Uczestniczki z zapałemi uśmiechem na ustach przystąpiły do ćwiczeń.  

Organizatorem zajęć jest Klub Aktywnych Kobiet z Nielubi oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Nielubi.  

Fit Mania Projekt został sfinansowany w ramach programu ,,Dolnośląskie Małe Granty”  ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.  Patronat honorowy nad projektem objął  Wójt Gminy Żukowice.