Z przyjemnością informujemy, że konkurs „Konkurs na najciekawszą recenzję książki ” został rozstrzygnięty. Dziękujemy wszystkim, którzy podjęli wyzwanie i spróbowali swoich sił w konkursie.

Oto lista osób nagrodzonych w konkursie:

I miejsce: Marta Malicka

Wyróżnienie: Ewa Kołogryw


Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!
Osoby wyróżnione mogą odebrać swoje nagrody już od jutra.

 

Z przyjemnością informujemy, że konkurs „Bożonarodzeniowa Bombka Choinkowa” został rozstrzygnięty. Dziękujemy  wszystkim, którzy podjęli wyzwanie i spróbowali swoich sił w konkursie.

Oto lista osób nagrodzonych w konkursie:

I miejsce:

- dzieci przedszkolne oraz uczniowie klas 1-3 SP: Jakub Budzinowski

- uczniowie klas 4-6 SP: Jakub Idziaszek

- uczniowie klas 7 SP i uczniowie gimnazjum: Mateusz Malicki

Wyróżnienia:

Nikola Seweryn

Maciej Muszka

Karolina Pieńko

Bartłomiej Kobiałko

 

Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Osoby wyróżnione mogą odebrać swoje nagrody już od jutra.


1.Konkurs organizowany pod nazwą „Konkurs na najciekawszą recenzję książki ” zwany dalej: „Konkursem”.
2.Organizatorem Konkursu jest Biblioteka Publiczna Gminy Żukowice z/s w Nielubi zwana dalej „Organizatorem”.
3.Prace zawierające recenzję książki powinny zostać dostarczone do Biblioteki Publicznej Gminy Żukowice z/s w Nielubi lub jej filii w Brzegu Głogowskim, Kromolinie lub Dobrzejowicach.
4.Prace powinny być czytelne, starannie napisane ciemnym długopisem lub na komputerze.
5.Konkurs skierowany jest do uczniów szkół średnich oraz dorosłych .
6.Zadaniem uczestników konkursu jest napisanie krótkiej recenzji książki otrzymanej w ramach akcji „Paczka literacka”. Spis książek podany jest w załączniku nr 2. Regulaminu.
7.Książki są dostępne w GBP w Nielubi oraz filii w Brzegu Głogowskim oraz w Dobrzejowicach.
8.Każdy uczestnik konkursu programu może zgłosić jedną pracę.  Praca nie może być wcześniej publikowana i nagradzana w innych konkursach.
9.Prace nadesłane na Konkurs muszą stanowić od początku do końca oryginalną twórczość osób biorących udział w Konkursie, nie mogą być obciążone prawami ustanowionymi na rzecz osób trzecich . Prace  nadesłane na Konkurs nie mogą stanowić plagiatu, być kopią lub fragmentem jakichkolwiek innych prac.
10.Prace należy przekazać do 27.12.2017r. Każda praca musi być opisana w metryczce.
11.Metryczkę do pracy można pobrać u bibliotekarza w  filii biblioteki lub poprosić o wysłanie metryczki za pomocą maila (zapytanie należy wysłać na adres biblioteki: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)
12.Koszty dostarczenia prac pokrywają uczestnicy
13.Oceny prac i wyboru zwycięzców dokona Jury złożone z przedstawicieli Biblioteki Publicznej Gminy Żukowice z/s w Nielubi w terminie do 02.01.2018 roku.
14.Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie  biblioteki oraz  na portalu Facebook.com.
15.Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji oraz reklamacji.
16.Prace nie będą zwracane ich autorom, pozostaną własnością Biblioteki Publicznej Gminy Żukowice z/s w Nielubi.
17.Autor zwycięskiej pracy otrzyma pamiątkowy dyplom oraz  nagrodę rzeczową. Istnieje możliwość przyznania wyróżnień. Organizatorzy konkursu nie wysyłają nagród.
18.Zgłoszenie pracy do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu i oświadczeniem, że praca zgłoszona do Konkursu została wykonana osobiście przez zgłaszającego.
19.Dodatkowe informacje można uzyskać w GBP w Nielubi, filiach biblioteki lub pod numerem tel. 76 831 42 96.

4 grudnia 2017r. w Gminnej Bibliotece w Nielubi  uczniowie kl. I-V obejrzeli przedstawienie „Królowa Śniegu” w wykonaniu teatru Krak- Art z Krakowa.
Jest to adaptacja jednej z najbardziej znanych opowieści Hansa Christiana Andersena pięknie pokazująca motyw miłości i przyjaźni.  Baśń pokazuję trudną drogę Gerdy w poszukiwaniu Kaja porwanego przez złą Królową.
Podczas spektaklu aktorzy nawiązywali bezpośredni kontakt z dziećmi, włączając je do współudziału w przedstawieniu. Taka forma sceniczna bardzo spodobała się naszym widzom. Humorystyczne dialogi połączone z wesołą zabawą sprawiły, że dzieci w skupieniu i z zaciekawieniem śledziły losy Gerdy i Kaja.
Dziękujemy uczniom oraz ich nauczycielom za przybycie, a także Pani Izabeli Owczarek Dyrektor Miejskiej Bibliotece Publicznej z Głogowa, która przyczyniła się do zorganizowania przedstawienia.


REGULAMIN
1.Konkurs „Bożonarodzeniowa Bombka Choinkowa” skierowany jest do dzieci przedszkolnych oraz do uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.
2.Organizatorem konkursu „Bożonarodzeniowa Bombka Choinkowa” jest Biblioteka Publiczna Gminy Żukowice z/s w Nielubi .
3.Każdy uczestnik programu może zgłosić jedną pracę.  Praca nie może być wcześniej publikowana i nagradzana w innych konkursach.
4.Konkurs ma charakter indywidualny. Pod uwagę nie będą brane prace grupowe.
5.Formą dopuszczającą pracę do Konkursu jest samodzielnie wykonana praca plastyczna w dowolnej technice nie przekraczająca średnicą 20cm.
6.Prace nadesłane na Konkurs muszą stanowić od początku do końca oryginalną twórczość osób biorących udział w Konkursie, nie mogą być obciążone prawami ustanowionymi na rzecz osób trzecich  (np. wykorzystanie zdjęć bez zgody autora). Prace  nadesłane na Konkurs nie mogą stanowić plagiatu, być kopią lub fragmentem jakichkolwiek innych prac.
7.Prace należy przekazać do 15.12.2017r. Każda praca musi być opisana w metryczce.
8.Metryczkę do pracy można pobrać u bibliotekarza w filii biblioteki lub poprosić o wysłanie metryczki za pomocą maila (zapytanie należy wysłać na adres biblioteki: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)
9.Prace doręczone po określonym w Regulaminie terminie, nie wezmą udziału w Konkursie. Liczy się data wpłynięcia pracy do biblioteki
10.Koszty dostarczenia prac pokrywają uczestnicy.
11.Oceny prac i wyboru zwycięzców dokona Jury złożone z przedstawicieli Biblioteki Publicznej Gminy Żukowice z/s w Nielubi w terminie do 18.12.2017 roku.
12.Jury oceni: pomysł, oryginalność, wykonanie, estetykę, treść.
13.Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie  biblioteki oraz  na portalu Facebook.com.
14.Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji oraz reklamacji.
15.Prace nie będą zwracane ich autorom, pozostaną własnością Biblioteki Publicznej Gminy Żukowice z/s w Nielubi.
16.Jury powołane przez Organizatora wybierze po jednej pracy z trzech kategorii wiekowych:
- dzieci przedszkolne oraz uczniowie klas 1-3 SP,
- uczniowie klas 4-6 SP,
- uczniowie klas 7 SP i uczniowie gimnazjum.
17.Autorzy zwycięskich prac otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz  nagrody rzeczowe. Istnieje możliwość przyznania wyróżnień. Organizatorzy konkursu nie wysyłają nagród.
18.Prace nadesłane konkurs ozdobią choinkę w Urzędzie Gminy w Żukowicach.
19.Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac niespełniających wymogów niniejszego Regulaminu.
20.Zgłoszenie prac do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone do Konkursu zostały wykonane osobiście przez zgłaszającego.
21.Dodatkowe informacje można uzyskać w GBP w Nielubi, filiach biblioteki lub pod numerem tel. 76 831 42 96.